Champion from the kennel inland and abroad.

 

 1. INT NORD UCH NV-89-99 KBHV-99 St.Kilda`s Lovely Tiffany       Født: 20.10.88         Reg. 37432/88
 2. NCH St.Kilda`s Lucky Boy                                                  Født: 20.10.88  Reg. 37434/88
 3. N UCH N S ACH St.Kilda`s Sweet Honeysuckle "Honey"           Født: 04-01-90 Reg.05782/90
 4. INT NORD FIN UCH KBHV-01-02 St.Kilda`s Victory Made "Vicky" Født: 19.02.91 Reg. 13261/91
 5. Nch St.Kilda`s Great Attraction "Nick"                                 Født: 02.07.92 Reg. 31475/92
 6. N SCH St.Kilda`s Solid Success "Sony"                                   Født: 19.02.94 Reg. 09555/94
 7. NORD FIN UCH KBHV-01 St.Kilda`s Red Baron "Dino"                 Født: 19.02.94 Reg. 09557/94
 8. Nch St.Kilda`s Sweet Temptation "Bella"                                 Født: 04.05.96 Reg. 09671/96
 9. NORDCH St.Kilda`s Simply Splendid "Lassie"                             Født: 21.01.97 Reg. 03478/97
 10. INT NORD UCH WORLD WINNER-2000 St.Kilda`s Comrade In Gold "Cæsar"        Født: 21.01.97 Reg. 03477/97
 11. N DK CH St.Kilda`s Sweet Little Hannah                                  Født: 09.07.97 Reg. 15079/97
 12. Sch EUW-06 St.Kilda`s Norwegian Pride
 13. INT NORD UCH Nch FINch WORLD WINNER-2002 st.Kilda`s Pride and Joy "Bonny"
 14. Nch DKch St.Kilda`s Pride Up "Pixie"
 15. INT UCH NCH CH DKCH  HRV-18 VDHV-19 CH St.Kilda`s Touch My Soul "Alva"
 16. Nch DKch St.Kilda`s Legendary Tradition "XO"

Ytligere titler  for champion hunder.

Nch St.Kilda`s Pride Up "Pixie" ble Dansk champion i Roskilde, Danmark 2019

CIB Multi ch St.Kilda`s Touch My Soul "Alva" fikk tittelen Tysk Veteran champion, Dortmund 2019